Strøelse til landbrug og heste

Vi producer og leverer savsmuld, hovlspåner og flis til landbrug, ridesport, udeanlæg, husdyrhold og andet.

Udover røgflis tilbyder vi også strøelse, træflis, barkflis, høvlspåner, ridebanestiks og svinemel af høj kvalitet til mange forskellige formål. På samme måde som vores røgflis er disse produkter næsten alle af lokalt træ og kvalitets kontrolleret.

Anvendelsesområderne rækker bl.a. fra strøelse i ridehaller og på ridepladser over udeanlæg, vejanlæg og haver og til flisstrøelse i moderne kvægbrug/kvægtransport, såvel som krybdyr- og husdyrstrøelse.

Vi rådgiver dig gerne om vores produkters mange anvendelsesmuligheder!

Strøelses produkter til landbrug og heste

Savsmuld (Schweinemehl)

Anvendelse:

til opdræt/transport af svin og kvæg
100% rent savsmuld, afbarked, teknisk tørret, varmebehandlet
– sikrer et tørt og bakteriefri staldmiljø
– høj sugeevne -> mindre forbrug
.
.

Levering:

– pakket i ca. 18-19 kg baller (27, 30 eller 33 baller per palle)
– løst, leveret per container eller walking floor lastbil
.

Hovlspåner

Anvendelse:

som strøelse i stalde med heste, fjerkræ og andre små dyr
100% rene hovlspåner, afbarked, teknisk tørret, varmebehandlet
– Støvfrit
– Høj ensartet kvalitet fra gang til gang
– Tør og absorberende
– Ubehandlet træ

Levering:

– pakket i ca. 24-25 kg baller (15 eller 18 baller per palle)
– pakket i ca. 20 kg kompakt-baller (18 eller 21 baller per palle)
– løst, leveret per container eller walking floor lastbil

Træpiller til hestestrøelse

Anvendelse:

som strøelse i stalde med heste
produceret af 100% rene spåner, teknisk tørret, varmebehandlet
– Støvfrit
– Høj ensartet kvalitet fra gang til gang
– Tør og absorberende
– Ubehandlet træ

Levering:

– pakket i 15 kg sække (60 sække per palle)
– løst, leveret per container eller walking floor lastbil

 

løs savsmuld

løs savsmuld

savsmuld i sække

savsmuld i sække

træpiller i sække

hovlspåner i 24 kg baller

savsmuld i 18 kg baller

træpiller i sække